Databeskyttelse

fubb.dk er ejet og drevet af danske Furbo Accounting ApS, som indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. 

Herunder følger vores persondatapolitik, som du kan læse, hvis du gerne vil vide mere om hvorfor og hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Hvad indsamler vi?

PRIVAT: Vi behøver Navn, Telefonnummer/Mobilnummer, E-mail og By

ERHVERV: VI behøver Firmanavn, Navn, Telefonnummer/Mobilnummer, E-mail og By

Hvad er formålet med at samle data?

Vi samler disse data for at kunne besvare al henvendelse ift. vores produkter, ordrer, services og mht. garanti, så vi kan behandle hver enkelt henvendelse professionelt og kan tilpasse løsningen til hver kunde.

Hvor længe gemmer vi data?

Vi gemmer data så længe vi har behov for at besvare og løse henvendelser fra dig.

Hvem får adgang til de indsamlede data?

Al data sendes ind elektronisk igennem en krypteret forbindelse og direkte til vores system. Adgang til systemet, har kun de af vore medarbejdere, som er kvalificerede til at kunne besvare henvendelserne. Hvis det handler om en Service- eller Garantisag, så sender vi oplysningerne videre, da de er vigtige for at kunne løse sagen eller registrere garantien.

Hvilke rettigheder har ejeren af data?

Ejeren af disse data har ret til at ansøge om aktindsigt i de indsamlede data om sig selv, og har ret til at kræve disse data slettet. OBS.: Ved sletning af data i Service- og Garantisager kan det føre til annullering af ejernes ret til Service eller Garanti.

Indsamling af persondata

Hos fubb opbevarer og behandler vi personoplysninger om dig, for at servicere dig bedst muligt.

Den primære måde, hvorpå vi indsamler personoplysninger, er når du som kunde besøger vores site, indsender en Service- eller Garantisag, tilmelder dig nyhedsbreve, kundeklubber, loyalitetsprogrammer eller lignende. 

Ydermere indsamler vi personoplysninger, når du deltager i kampagner og konkurrencer. 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger fubb.dk indsamler vi oplysninger, der sendes fra dit terminaludstyr. Dette kan være oplysninger om din enheds ID, IP-adresse, enhedstype, browsertype, længden af besøget, geografisk placering, præferencer og oplysninger vedrørende din brug af fubb.dk. Disse personoplysninger indsamles også via cookies, tracking URL´s og beacons. 

Alt dette gør vi for at kunne give dig en god brugeroplevelse, hver gang du handler hos fubb. 

Service, Garanti, nyhedsbreve, konkurrencer

Hvis du indsender en Service- eller Garantiformular, har deltaget i en konkurrence, tilmeldt dig vores nyhedsbrev eller på anden vis har deltaget i et arrangement gennem fubb.dk, har vi registreret data om dig i forbindelse med tilmelding. Disse kan variere afhængig af hvilken event, du har deltaget i. Vi indsamler dog aldrig flere oplysninger end hvad der er nødvendigt for at afholde eventen eller levere serviceydelsen og du kan altid få indsigt i de data, som vi har registreret om dig. 

Vær opmærksom på, at visse konkurrencer sker gennem tredjemand som f.eks. Facebook og Instagram, hvorefter disse bliver dataansvarlige for eventuelle oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med konkurrencen. 

Overførsel af persondata til tredjepart

fubb vil aldrig sælge eller offentliggøre dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion (f.eks. levering af en vare eller udsendelse af nyhedsbrev), eller nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. 

fubb videregiver informationer til partnere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med levering af varer, og for at kunne holde dig opdateret om status på en ordre. Ydermere viderebringer vi dine oplysninger til vores udvalgte og betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi og betaling.

Efter et køb hos os vil du f.eks. ofte blive kontaktet af én af vore partnere med henblik på at give anmeldelse af det produkt, som du har købt eller din generelle kundeoplevelse hos os. De oplysninger, som du måtte give til vores partnere, er vores partnere dataansvarlige for. Vi har indgået databehandlingsaftaler med alle vore partnere, så du kan være sikker på, at disse ikke bruger dine oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os.

Det er fubb's ansvar at sikre, at dine oplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller vi høje krav til vore partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for fubb. Vi sikrer derfor altid, at vore partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet. 

fubb samarbejder med to eksterne databehandlere uden for EU. Det drejer sig om Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc., som begge er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

Opbevaring af persondata

Hos fubb opbevarer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt og tilladt ifølge den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Vi opbevarer og anvender desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler. 

fubb er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, destruktion og mod offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation, eller at de øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

For at sikre tryghed og beskyttelse for dig, er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Vores sikkerhedsprocedure bliver løbende revideret i takt med den nyeste teknologiske udvikling og trusselsbilledet. Vores medarbejdere skal følge interne procedurer omkring håndtering af persondata, der indeholder instrukser og foranstaltninger som skal tjene til at beskytte dine personoplysninger effektivt.

fubb tager forholdsregler for at sikre, at vores site ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Dog kan vi aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til vores oplysninger. 

fubb kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå ved brug af vores site, som følge af indbrud i fubb systemer eller andre driftsforstyrrelser som fubb ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. 

Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, installerer antivirus software og løbende opdaterer din software. 
Såfremt uberettigede skulle skaffe sig adgang til dine oplysninger, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer. 

Dine rettigheder

I forbindelse med køb gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i henhold til den enhver tid gældende lovgivning.  

Som kunde hos fubb kan du få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan ligeledes få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data til vores partnere. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få dem berigtiget eller slettet.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for, nemt at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du ønsker, at vi skal berigtige eller slette personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke ønsker at modtage yderligere henvendelser fra os eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, bedes du venligt kontakte os på kontakt@fubb.dk. 

Klageadgang

Du har mulighed for at klage over fubb behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til: 

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tel.: + 45 3319 3200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Website: http://www.datatilsynet.dk